BLOG//KOLUMNA24

Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje w wirtualnym świecie

Marcin Jankowski  •  19/Luty/2018 (03:15)
Obecnie cyberterroryzm to jedno z największych zagrożeń dla świata, gdzie głównym narzędziem ataku wykorzystywanego przez terrorystów są urządzenia IT. Podstawowym celem terrorystów wykorzystujących sieci komputerowe, jest przede wszystkim atak w najważniejsze struktury państwa jak instytucje bankowe, sektor energetyczny czy instytucje rządowe oraz wiele innych strategicznych elementów państwa.
Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje w wirtualnym świecie

Poziom Bezpieczeństwa Państwa a Atak CyberTerrorystyczny na Infrastrukturę Krytyczną


Dzięki takim działaniom chcą oni przede wszystkim wzbudzić strach w społeczeństwie i wywołać panikę. Wszechobecny dostęp do sieci komputerowych sprawia, że terroryści wykorzystują ją także do innych celów na własne potrzeby, w dwojaki sposób. Po pierwsze: mają ułatwiony dostęp do wewnętrznej komunikacji czyli planowania potencjalnego ataku oraz wymiany środków pieniężnych. Po drugie: szybki przepływ informacji w sieciach komputerowych sprawia, że wiadomość o ataku terrorystycznym bardzo szybko dociera do szerokiego grona odbiorców nie tylko bezpośrednio zagrożonych. Tym samym potęgują oni strach wykorzystując różnego rodzaju akcje propagandowe, aby zmaksymalizować rezultaty swoich działań.


Cyberterroryzm jako forma ataków nie jest w żaden sposób ograniczona terytorialnie choć z założenia najbardziej narażone na ten atak są państwa, które same kreują poziom bezpieczeństwa. Taki atak cyberterrorystyczny może mieć swoje źródło z wewnątrz lub być pochodzenia zewnętrznego. W obydwu przypadkach, i tak negatywne skutki mogą być ogromne. Tak jak było to wspomniane już wcześniej cyberterroryści zazwyczaj obierają za swój cel strategiczne elementy państwa, które leżą u podstaw jego funkcjonowania. Każda ingerencja przestępców w dowolny system teleinformatyczny (bankowy, transportowy, energetyczny czy finansowy) może zakłócić jego sprawne funkcjonowanie i tym samym sprawić wielkie trudności obywatelom do korzystania z niego. Sprowadza się to w końcu do problemów państwa w możliwości sprawnego zarządzania, dalej wywołując niepokoje społeczne.

W dzisiejszych czasach trudno jest wymienić sfery życia prywatnego i publicznego, która pozbawiona jest elementów nowych technologii, w tym dostępu do cyberprzestrzenii. Ich całkowite zniszczenie przez cyberterrorystów spowodowałoby osłabienie możliwości obronnych państwa oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Należy tutaj wspomnieć o systemach telekomunikacyjnych, czyli wszelkiego rodzaju liniach telekomunikacyjnych, satelitarnych oraz wszechobecnych sieciach komputerowych. Niemniej istotne są także systemy energetyczne rozumiane tutaj jako infrastruktura umożliwiająca produkcję i przesył energii, w tym także surowców do jej wytworzenia.

Nie trzeba także mówić jak bardzo tragiczny w skutkach mógłby być atak na bankowe systemy informatyczne, gdzie na dzień dzisiejszy większa część społeczeństwa posiada swoje oszczędności na wirtualnych kontach bankowych. Takich przykładów można by wymieniać jeszcze wiele, choćby atak na systemy dostarczania wody pitnej czy system nadzoru transportu publicznego.

Najbardziej bezpośrednim atakiem na państwo byłby atak wymierzony w systemy teleinformatyczne wojska. Taki atak bezpośrednio w elementy systemu bezpieczeństwa państwa spowodowałby niekontrolowane konsekwencje, również dla całego świata, choćby w przypadku zdobycia dostępu przez cyberterrorystów do broni atomowej czy ich nowych rodzajów opracowanych przez przemysł zbrojeniowy atakowanego państwa.

Jeszcze kilka lat temu, analizując możliwe skutki ataków cyberterrorystycznych opisywane one były w formie domysłów. Dzisiaj natomiast możemy już wskazywać konkretne przykłady ataków i efekty działań cyberterrorystów na zdarzeniach jakie miały miejsce na świecie w przeszłości. Jednym z dużych zagrożeń dla państwa może być także ingerencja w systemy informatyczne nadawców telewizyjnych, radiowych, wydawców treści czy konta społecznościowe osób publicznych, firm i instytucji publicznych, czyli ogólnie pojęte media publiczne i prywatne. Jako przykład negatywnego w skutkach prawdopodobnego ataku hakerskiego jest ingerencja w publikowaną treść agencji informacyjnej Kataru. Hakerzy uzyskali prawdopodobnie dostęp do niej i opublikowali nieautoryzowaną wypowiedź szejka Tamim bin Hamad Al Thaniego, który rzekomo miał paradoksalnie wesprzeć, organizacje uznawane na świecie jako terrorystyczne. W efekcie takie kraje jak Arabia Saudyjska oraz większość państw Zatoki Perskiej zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem i wyizolowała swojego sąsiada. Mimo tego, że Katar jest jednym z najbogatszych państw świata, posiada obecnie bardzo duże problemy z bieżącym funkcjonowaniem.

W dodatku wykorzystanie cyberprzestrzeni daje ogromne szanse do prowadzenia równorzędnego konfliktu asymetrycznego małym graczom (państwom, grupom terrorystycznym czy pojedynczym cyberprzestępcą) z dużymi instytucjami rządowymi lub państwami jak USA, Rosja czy Chiny. Zazwyczaj cyberterroryzm rozgrywa się na płaszczyźnie międzynarodowej, i z tego względu bardzo ważne jest dostosowanie odpowiednich mechanizmów obronnych i prawnych na tym szczeblu, nie zapominając przy tym o rozwijaniu tych aspektów na poziomie państwa, w ramach poszczególnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa.

Jako przykład cyberterrorystów ostatnich lat należy podać takie organizacje terrorystyczne jak Al-Kaida czy dobrze znani wszystkim terroryści należący do struktur ISIS. Zwłaszcza osoby zaangażowane w rozwój organizacji Państwa Islamskiego tworzą własne agencje prasowe, publikując na stronach internetowych ważne dla nich informacje o swoich sukcesach, oraz prowadzą rekrutację nowych członków do organizacji. Kolejnym krokiem w ich rozwoju może być stworzenie własnego portalu społecznościowego na wzór popularnego Facebooka. Problemem jednak może się okazać całkowite zneutralizowanie działań terrorystów w cyberprzestrzeni, ponieważ działania te muszą być połączone z realnymi sukcesami w walce z nimi w świecie realnym. W innym przypadku usunięcie terrorystów z internetu spowoduje, że na ich miejsce pojawią nowe serwisy internetowe wychwalające ataki kolejnych terrorystów i promujące ich sposób działania.

Terroryzm wykorzystuje poczucie bezpieczeństwa obywateli, dlatego tak bardzo chętnie terroryści wykorzystują media, a w szczególności internet do wzbudzania jeszcze większego strachu po udanie przeprowadzonym ataku. Sieci komputerowe dla terrorystów mogą być nie tylko narzędziem ułatwiającym przesył informacji, ale także środowiskiem, w którym przeprowadzony zostanie cyberatak.

Najbardziej zagrożonym elementem ataków cyberterrorystów jest infrastruktura krytyczna państwa. Paradoksalnie im bardziej rozwinięte państwo tym jego infrastruktura krytyczna jest oparta w bardziej rozbudowanych systemach teleinformatycznych, które z kolei ułatwiają przeprowadzenie ataku. Według słów Richarda Clarka, udany atak na infrastrukturą krytyczną w USA może doprowadzić do zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi w 15 minut. Co wchodzi w skład takiej infrastruktury? To systemy informatyczne odpowiedzialne za nadzorowanie poprawnego funkcjonowania zaopatrzenia w wodę i energię, system ochrony zdrowia, system bankowy i transportowy.

Analizując powyższe stwierdzenia należy podkreślić, że cyberterroryzm swój początek ma w środowiskach społecznych niezadowolonych z aktualnie panującej sytuacji politycznej i wykorzystujących środki elektroniczne do walki informacyjnej, a także wpływania na przebieg konfliktów zbrojnych.

Oczywiście organizacje terrorystyczne nie byłyby w stanie same przygotować ataków w cyberprzestrzeni i rozwinąć komórek informatycznych bez odpowiedniego finansowania. Jako wzór należy podać tutaj Al-Kaidę, i podobne organizacje terrorystyczne, które finansowane były przez państwa takie jak Iran czy Syria, a wśród lokalnych społeczności religijnych ich członkowie nabywali odpowiednią wiedzę techniczną. Jednocześnie internet stał się także dla nich narzędziem, za pośrednictwem którego cyberterroryści zdobywają finanse na swoją działalność.

W celach propagandowych, ale także jako źródło czerpania zysków, cyberprzestrzeń wykorzystywana jest nie tylko przez organizacje terrorystyczne, ale również przez organizacje przestępcze, chociażby z Meksyku czy Rosji. Spowodowane jest to tym, że internet dzięki odpowiedniej wiedzy pozwala zachować pełną anonimowość przed przeciwnikiem i nie ma ograniczeń w dostępie do zasobów ludzkich.

Z powyższych rozważań wyłania się obraz grup terrorystycznych oraz współpracujących z nimi organizacji przestępczych działających w cyberprzestrzeni jako użytkowników sieci komputerowych, chcących poprzez przeprowadzone akty cyberterrorystyczne osiągnąć jak największy rozgłos międzynarodowy. Na obecnym etapie organizacje te są bardzo rozwinięte, z odpowiednią wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie dowolnych ataków z sukcesem i należytym finansowaniem zewnętrznym, umożliwiającym pozyskanie odpowiedniego oprogramowania. Internet stał się dla nich kolejną płaszczyzną działań w celu osiągnięcia własnych celów.

Cyberprzestrzeń Staje się Obszarem Rozwiniętej Działalności Cyberprzestępców


Cyberprzestrzeń okazuje się miejscem, gdzie każdego dnia dochodzi do wielu przestępstw z wykorzystaniem komputerów oraz urządzeń z dostępem do globalnej sieci komputerowej. Część z nich zakończona jest powodzeniem, a wybrane z nich mają jedynie charakter poznawczy i są jedynie przygotowaniem do większego ataku. Na podstawie raportu CERT Orange Polska można wywnioskować, że dużym problemem dla użytkowników sieci komputerowych okazują się być nielegalne treści o charakterze pornograficznym, ksenofobicznym czy wychwalające przemoc. Nie zmienia to faktu, że nadal narażeni jesteśmy na różnego rodzaju formy pozyskiwania informacji o nas w postaci danych wrażliwych jak hasła dostępowe, piny do kart kredytowych czy dane do logowania do kont bankowych.

Istotne jest prowadzenie różnych form edukacji, które przybliżą użytkownikom sieci komputerowych sposoby zabezpieczania się przed zagrożeniami, które są nieuniknione w dobie społeczeństwa informacyjnego.

Bardziej złożonym problemem okazuje się być cyberterroryzm, który jest mniej zauważalny dla użytkownika końcowego natomiast oddziałuje w znacznym stopniu na podstawowe elementy infrastruktury krytycznej. Mimo wszystko działania cyberterrorystów oraz cyberprzestępców ingerujących w integralność państwa mogą odbić się także na pojedynczych użytkownikach globalnej sieci mając na uwadze fakt, że większość urządzeń jest dzisiaj zintegrowanych w jedną wielką sieć komputerową.

Walka z cyberterroryzmem powinna odbywać się na dwóch płaszczyznach: wirtualnej i w świecie realnym. Tylko działania konwencjonalne mogą doprowadzić do całkowitego sukcesu w walce z takimi organizacjami jak chociażby Państwo Islamskie, które do swoich celów wykorzystują cyberprzestrzeń.
TAGI
terroryzm przestępcy cyber wojna konflikty cyberprzestępstwa cyberterroryzm alkaida isis meksyk usa chiny rosja katar twitter spolecznosc kraj panstwo banki siecikomputerowe
OPINIE
Napisz Opinię:*
Opinię dodajesz jako anonimowy użytkownik! Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje w wirtualnym świecie
›  Cyberprzestępczość: Tendencje rozwojowe w zakresie walki
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  Obszary zagrożeń cyberprzestępczością oraz cyberterroryzmem
›  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego: Założenia teoretyczne dla Polski i USA
›  Regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce i Europie
›  Pliki DAV: Jak Otworzyć Video DAV z Kamer Przemysłowych CCTV?
OPINIE
O serwisie Polityka prywatności Regulamin serwisu Facebook Twitter
© 2018 Kolumna24.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.
KOLUMNA
24